SERVIZO DE URBANISMO

•Tramitación de licenzas municipais

•Aprobación de proxectos de desenvolvemento do PXOM

•Información catastral e cartográfica

•Condicións urbanísticas

•Certificacións de antigüidade

•Expedientes de reposición da legalidade urbanística

•Expedientes de limpeza de parcelas

 

Horario de atención ao público da arquitecta municipal. Martes e Venres de 9.00 a 14.30h.

e-mail:[email protected]