GES Grupo de Emerxencias Supramunicipal (112)

Sección operativa de intervención en emergencias. 24 horas/365 días.

  • Primeira intervención en emerxencias e de apoio o resto de grupos intermitentes (Garda Civil, Sanitarios 061)
  • Traballos Preventivos

AVPC Agrupación Voluntarios Protección Civil (112)

  • Sección de apoio
  • Cooperación con outros grupos intermitentes (GES, Garda Civil, Sanitarios 061)

Brigadas Forestais (085)

Campañas épocas de máximo risco de incendio forestal

  • Extinción de incendios forestas (Coordinación operativa co Distrito Forestal XII)
  • Traballos preventivos de desbroce

Descargue este documento, pode imprimilo e situalo nun lugar visible. (descarga pdf)