Programación para o curso 2015-2016

Dende o Servizo de Educación está programada a preparación para probas libres de ESO, para persoas a partires dos 16 anos durante todo o ano; preparación de probas de acceso a ciclos medios de FP, tamén de 16 anos en adiante todo o ano; preparación de probas sobre competencias clave. As datas dependerán da publicación da Orde da convocatoria, que se agarda sexa a partires de febreiro; reforzó escolar a partir de xaneiro para alumnos de primeiro e segundo da ESO; servizo de orientación e asesoramento a pais, nais e estudantes (ESO, ciclos formativos e demais xestións administrativas relacionadas co ámbito educativo).

Toda a información das actividades e datas comunicaranse oportunamente a través de bandos, da web municipal e do facebook da OMIX. Os interesados en recibir información a través de correos electrónicos, podedes enviarnos o voso correo a o seguinte enderezo: [email protected]. Para inscricións ou maior información sobre as actividades, o teléfono da Biblioteca Pública é o 988 259 839. O horario de atención ao público é de 20,00 h. a 14,00 h., e de 16,200 h. a 20,30 en inverno; e de 9,00 h. a 14,30 h. no verán.

Programación para el curso 2015-2016

Desde el Servicio de Educación está programada la preparación para pruebas libres de ESO, para personas a partir de los 16 años durante todo el año; preparación de pruebas de acceso a ciclos medios de FP, también de 16 años en adelante todo el año; preparación de pruebas sobre competencias clave. Las fechas dependerán de la publicación de la Orden de la convocatoria, que se espera sea a partir de febrero; refuerzo escolar a partir de enero para alumnos de primero y segundo de ESO; servicio de orientación y asesoramiento a padres, madres y estudiantes (ESO, ciclos formativos y demás gestiones administrativas relacionadas con el ámbito educativo).

Toda la información de las actividades y fechas se comunicarán oportunamente a través de bandos, de la web municipal y del facebook de la OMIX. Los interesados en recibir información a través de correos electrónicos, podéis enviarnos vuestro correo la lo siguiente dirección: [email protected]. Para inscripciones o mayor información sobre las actividades, el teléfono de la Biblioteca Pública es el 988 259 839. El horario de atención al público es de 20,00 h. la 14,00 h., y de 16,200 h. la 20,30 en invierno; y de 9,00 h. la 14,30 h. en verano.